API

Jeśli potrzebujesz szybkiej i informacji o kodzie pocztowym, oferujemy do tego prywatne API.

Rozpoznawanie kodu pocztowego

Klient wysyła zapytanie POST na podany, prywatny URL z IP zarejestrowanego wcześniej, na przykład za pomocą mechanizmu CURL.

Przykład w PHP:

 
  $post = "kod=00-950"
      ."&api=k1.0&key={A34531FD-FCD1-4A59-9F02-3622E133F7A0}&email=admin@klienta.pl";
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "JZK@IDKLIENTA");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://podanyserwer.kodypocztowe.pl");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_PROTOCOLS, CURLPROTO_HTTPS);
  $wynik = curl_exec($ch);
  $status = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE); 
  curl_close($ch);
Serwer zwraca prywatny status HTTP, na przykład:
  X-IP: Tw.ó.j.IP OK
  X-Api: {A34531FD-FCD1-4A59-9F02-3622E133F7A0} OK
  X-Kod: 00-950
  X-Teryt: 000000000
  X-Miasto: Warszawa
  X-Pow: m. Warszawa
  X-Woj: mazowieckie
  HTTP/1.0 227 OK 
Klient sprawdza, czy zwrócone dane są identyczne z zapytaniem i jeśli kod odpowiedzi jest zgodny z oczekiwanym, traktuje informację jako prawidłową. Mogą wystąpić inne statusy, na przykład:
  HTTP/1.0 406 Brak uprawnień
albo:
  X-IP: Tw.ó.j.IP OK
  X-Api: {A34531FD-FCD1-4A59-9F02-3622E133F7A0} OK
  X-Kod: blablabla
  X-Info: Nieprawidłowy kod
  HTTP/1.0 456 OK 
albo:
  HTTP/1.0 535 Za dużo wywołań
albo:
  X-IP: Tw.ó.j.IP OK
  X-Api: {A34531FD-FCD1-4A59-9F02-3622E133F7A0} OK
  X-Kod: 00-000
  X-Info: Brak informacji
  HTTP/1.0 457 OK 
Kody odpowiedzi, API etc. są podane dla zobrazowania idei działania. Serwer produkcyjny działa inaczej. Jeśli klient wysyła prawidłowe zapytanie i jest prawidłowo rozpoznany, otrzymuje w odpowiedzi niestandardowe kody odpowiedzi HTTP, zgodne jednak z konwencją: 2xx - OK, 3xx - coś innego, 4xx - odmowa lub brak danych, 5xx - problem z serwerem lub przeciążenie. Jeśli klient nie jest rozpoznany, otrzyma przekierowanie na inną stronę internetową, standardową treść HTML z kodem 200 albo serwer odmówi połączenia z kodem 50X.

Rozpoznawanie adresu

Przykład w PHP:
 
  $post = "ulica=Warszawska&nr=59&miasto=Biała Podlaska&teryt=060103"		
      ."&api=m1.0&key={A34531FD-FCD1-4A59-9F02-3622E133F7A0}&email=admin@klienta.pl";
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "JZK@IDKLIENTA");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://podanyserwer.kodypocztowe.pl");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_PROTOCOLS, CURLPROTO_HTTPS);
  $wynik = curl_exec($ch);
  $status = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE); 
  curl_close($ch);
Im dokładniejszej odpowiedzi oczekujesz, tym bardziej trzeba zadbać o format Twojej bazy danych. Aby prawidłowo rozpoznawać kody pocztowe, trzeba najpierw poddać swoje dane sanityzacji.

Dodatkowe powiązania

Istnieją także zaawansowane możliwości uzyskania odpowiednich powiązań, na przykład kod pocztowy + TERYT + nazwa miejscowości, przykładowo:
  08-504  061606  Ułęż
  21-307  061507  Ulan-Majorat
  22-234  061905  Urszulin
  22-510  060407  Uchanie
  22-678  061813  Ulhówek
  23-250  060708  Urzędów
  34-371  241714  Ujsoły
  37-410  181207  Ulanów
  38-315  120510  Uście Gorlickie
  38-700  180108  Ustrzyki Dolne

Sanityzacja bazy danych

Jeśli baza jest zbudowana prawidłowo, rozpoznaje sytuacje, gdy adresem jest nazwa wsi lub przysiółka, a poczta jest w siedzibie gminy.

Są miejscowości sąsiadujące ze sobą, będące dobrym testem zgodności bazy danych pod kątem formatu zapisu, na przykład:

  060103 Ortel Królewski Pierwszy Piszczac bialski lubelskie 21-530
  060103 Ortel Królewski Drugi Piszczac bialski lubelskie 21-530
  060111 Ortel Książęcy Pierwszy Biała Podlaska bialski lubelskie 21-500
  060111 Ortel Książęcy Drugi Biała Podlaska bialski lubelskie 21-500
Jeśli posiadasz adres o postaci Ortel Królewski 1/5, rozpoznanie nie będzie prawidłowe.
  061404 Kazimierz Dolny (Góry Pierwsze) Kazimierz Dolny puławski lubelskie 24-120
  061404 Kazimierz Dolny (Góry Drugie) Kazimierz Dolny puławski lubelskie 24-120
  061404 Kazimierz Dolny (Góry Trzecie) Kazimierz Dolny puławski lubelskie 24-120
  061407 Góry (Góry-Kolonia) Markuszów puławski lubelskie 24-173 
  061407 Góry Markuszów puławski lubelskie 24-173
  061410 Łyse Góry Wąwolnica puławski lubelskie 24-160
Baza kodów pocztowych zawiera także wesołe wyjątki, na przykład:
  061410 Celejów 1 Wąwolnica puławski lubelskie 24-160 poczta Wąwolnica
  061410 Celejów 29 Wąwolnica puławski lubelskie 24-120 poczta Kazimierz Dolny
Pojawiają się także zmiany podziału administracyjnego
  181612 Bzianka Świlcza rzeszowski podkarpackie 35-213 poczta Świlcza - do 31.12.2016
  186301 Bzianka Rzeszów Rzeszów podkarpackie 35-213 poczta Rzeszów - od 1.01.2017
Z kolei nieco wcześniej przyłączona wieś Słocina posiada już nazwy ulic i kody pocztowe właściwe dla Rzeszowa, na przykład powinno być:
  ul. Św. Rocha 1
  35-330 Rzeszów
podczas gdy w bazie może figurować:
  Słocina, ul. Św. Rocha 1
  36-007 Krasne
albo zgoła:
  ul. Św. Rocha 1
  35-330 Słocina
Należy też zweryfikować, jak zapisywane są adresy zawierające ulicę, nazwę miejscowości oraz nazwę poczty, np.
  Mareza, ul. Główna 11
  82-500 Kwidzyn
Sporym wyzwaniem jest też format zapisu nazw ulic, zwłaszcza o charakterze historycznym, powiązanych z datami etc.

Komfort i bezpieczeństwo

Serwer jest wysoce zoptymalizowany, dzięki czemu możemy sobie i Tobie zapewnić komfort i bezpieczeństwo. Zachowanie odpowiedniej sprawności systemu wymaga współpracy z obu stron. Autoryzacją jest w każdym przypadku para IP+klucz API.

Użytkownik ma prywatny klucz API
Zapytania z niewłaściwym kluczem są ignorowane i powodują blokadę danego IP.

Użytkownik podaje prywatny adres IP
Zapytania z innego IP są ignorowane i powodują blokadę klucza.

Zapytania powinny być kolejkowane
Wysłanie ciągłej serii zapytań przeciąża serwer, traktowane jest jako atak DDoS i powoduje blokadę IP.

Zapytania powinny być buforowane
Dane są statyczne, nie ma potrzeby ani sensu pytać ciągle o to samo.
Serie identycznych zapytań powodują blokadę IP oraz klucza.

Koszty

Wycena dostępu jest zawsze indywidualna. Rekomendujemy wykonanie próbnych zapytań, pozwalające zweryfikować przydatność rozwiązania i posiadaną strukturę bazy danych. Często okazuje się, że posiadane przez klienta bazy wymagają uprzedniej sanityzacji, standaryzacji i deduplikacji.

Wypróbuj wyszukiwanie online


© Studio JZK, 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.
58 782 33 66 (8-19) www.kody-pocztowe.pl

Do profesjonalnych zastosowań wypróbuj nasze Kody Pocztowe TERYT dla Windows oraz dedykowane API on-line.
#24/2048/1513414085

 

Serwis sponsorowany przez Druczka® i Fakturzystę®.